Best 12

Žiaden obsah nie je dostupný.

Náš príbeh

Čo je „Bratislava v 100 slovách“?

„Bratislava v 100 slovách“ je literárna súťaž pre tých, ktorí sa so svojim mestom cítia spojení natoľko, že chcú tento svoj vzťah jednoducho vyjadriť slovami - maximálne však v počte 100. Bratislavská časť súťaže sa v roku 2016 koná vôbec po prvýkrát.

Každý môže napísať o svojom meste! Príbeh môže byť o náhodnej myšlienke, ktorá na človeka prichádza počas jazdy električkou, jedinečnom okamihu zo života ulice, o obraze zo sna. Fantázii sa pri písaní medze nekladú – okrem jednej veci: príbeh nesmie byť dlhší, ako 100 slov. Princíp celej súťaže spočíva v jej jednoduchosti. Čo znamená mesto pre svojich obyvateľov? Aké príbehy, spomienky, pocity, dojmy sú spojené s jeho miestami, udalosťami a ľuďmi?

Svoje príbehy môžete počas trvania súťaže posielať cez online systém na našej webstránke, ale aj klasickou poštou na adresu: OZ BRAK, Tilgnerova 11, 84104 Bratislava.

Hneď, ako sa súťaž uzavrie, vyberie porota najlepších 100 príspevkov a z nich ešte finálových 12. Tie sa následne stanú podkladom pre vznik sprievodných ilustrácií od 12 slovenských ilustrátorov, ktoré spolu s textami predstavíme na samostatnej výstave. Na vernisáži tiež vyhlásime víťazov súťaže. Našim cieľom je ukázať tieto diela – príbehy s ilustráciami – na toľkých miestach, ako je to len možné. Tri najlepšie práce budú navyše ocenené finančnou odmenou vo výške 300 eur (1. miesto), 200 eur (druhé miesto) a 100 eur (tretie miesto).

Najlepších 100 príbehov bude uverejnených v samostatnej publikácii a na našej webstránke. Porotcami súťaže sú známi spisovatelia Michal Hvorecký, Tomáš Ulej a Zuska Kepplová.

Pôvodne vznikla súťaž s názvom “Santiago v 100 slovách” pred pätnástimi rokmi v juhoamerickom Chile. V roku 2001 spolu na tomto projekte pracovali organizácie the Plagio, the Minera Escondida a metro mesta Santiago. Zapojiť sa mohol každý, kto napísal a odoslal svoj príbeh o meste s maximálnou dĺžkou 100 slov. V nasledujúcich rokoch sa z tejto iniciatívy stala najdôležitejšia literárna súťaž v krajine a dnes ju organizujú štyri rozličné čílske mestá a tiež Mexiko.

V Európe bola výzva po prvýkrát vyhlásená v Budapešti v roku 2014 organizáciou Mindspace. Po dvoch úspešných ročníkoch v Maďarsku sa tento rok súťaž rozširuje do ďalších krajín Vyšehradskej štvorky: Slovenska, Poľska a Českej Republiky.

FAQ

Čo je „Bratislava v 100 slovách“?
“Bratislava v 100 slovách” je literárna súťaž textov o Bratislave, ktoré nepresahujú rozsah 100 slov. Víťazné texty budú uverejnené v printových a internetových médiách. Projekt organizuje maďarská nezisková organizácia Mindspace v spolupráci s čílskou organizáciou Plagio a lokálnymi partnermi: Alianciou Stará tržnica a občianskym združením BRAK.
Čo je hlavným cieľom projektu?
Projekt chce podporovať vedomú participáciu obyvateľov na kultúrnom živote mesta a dopomáhať k vytváraniu pestrého verejného priestoru. Súťaž je zároveň príležitosťou spoznať názory obyvateľov Bratislavy na ich mesto.
Pre koho je súťaž určená?
Súťaže sa môže zúčastniť každý s výnimkou členov organizačných tímov.
Kedy je uzávierka súťaže?
Výzva na zasielanie textov bude otvorená do 18. septembra 2016.
Aké sú kritéria súťaže?
Je dôležité, aby bol príbeh spojený s Bratislavou. Počet slov v texte (bez nadpisu) nesmie presiahnuť 100 slov a nesmie byť skôr publikovaný. Text posiela sám autor. Do súťaže sa môže zapojiť texty, napísané v slovenskom a anglickom jazyku. V prípade, že zaslané texty nespĺňajú niektoré z uvedených kritérií, budú odmietnuté.
Aké sú kritéria súťaže?
Je dôležité, aby bol príbeh spojený s Bratislavou. Počet slov v texte (bez nadpisu) nesmie presiahnuť 100 slov a nesmie byť skôr publikovaný. Text posiela sám autor. Do súťaže sa môže zapojiť texty, napísané v slovenskom a anglickom jazyku. V prípade, že zaslané texty nespĺňajú niektoré z uvedených kritérií, budú odmietnuté.
Koľko textov môžem poslať?
Každý môže do súťaže zaslať maximálne 5 textov.
Kto vyberie najlepšie texty súťaže?
Všetky texty, ktoré spĺňajú súťažné podmienky, vyhodnotí a ocení porota, zložená z úspešných slovenských spisovateľov. Jej členmi sú Michal Hvorecký, Tomáš Ulej a Zuska Kepplová.
Ako je zabezpečená férovosť súťaže?
Členovia poroty nemajú prístup k osobným údajom autorov a autoriek súťažných textov v žiadnej fáze hodnotiaceho procesu. Každému textu, zaslanému cez internet, bude pridelený špecifický identifikačný kód, pod ktorým bude pred porotcami vystupovať. V prípade príspevkov zaslaných klasickou poštou, sa osobné údaje vyžadujú v samostatnej, zalepenej obálke, ktorá sa otvorí až po vyhodnotení súťaže.
Ako sa môžem prihlásiť?
Texty môžete posielať cez web, alebo poštou na adresu OZ BRAK, Tilgnerova 11, 84104 Bratislava. V prípade zasielania klasickou poštou je potrebné označiť autorstvo pseudonymom a všetky osobné a kontaktné údaje autora / autorky uviesť v osobitnej, uzavretej obálke, ktorá bude súčasťou väčšej obálky so samotným súťažným príspevkom.
Aké sú ceny?
Z 12 najlepších textov vyberie porota 3 najlepšie príbehy, ktorých autori budú ocenení finančnými cenami. 12 najlepších príbehov sa dočká aj ilustrovanej verzie a spoločnej výstavy.
Kde budú príbehy uverejnené?
12 najlepších príbehov bude uverejnených v printových a internetových médiách a spolu s ilustráciami ich predstavíme aj na ceremónii pri príležitosti vyhlásenia výsledkov súťaže. Najlepších 100 príbehov bude uverejnených v samostatnej knižnej publikácii.
Ráta sa odstavec ako slovo?
Áno..
Ráta sa do konečného súčtu slov aj nadpis?
Nie.
Môže byť príbeh kratší, ako 100 slov?
Áno.
Čo to znamená, že príbeh by mal byť spojený s mestom?
Spojenie s mestom môže mať mnoho podôb: s jeho každodenným životom, charakteristickými miestami a ľuďmi, ale aj s jeho imaginárnymi, či magickými prvkami. Porota je ohľadom tohto spojenia otvorená širokým interpretáciám.
Prečo nesmie autor uvádzať na online platforme pseudonym?
Náš online systém garantuje anonymitu autora / autorky vytvorením špecifického kódu, pod ktorým bude text vystupovať pred porotou.
Akým spôsobom budú finalisti informovaní o svojom úspechu?
Organizátori súťaže sa spoja s 12 finalistami bezprostredne po rozhodnutí poroty. Traja víťazi budú vyhlásení priamo na záverečnej ceremónii.
Ako sa môžem spojiť s organizátormi v prípade pochybení pri zasielaní súťažných príspevkov?
Nielen v prípade pochybení, ale v prípade akýchkoľvek so súťažou spojených otázok nás neváhajte kontaktovať prostredníctvom mailovej adresy info@bratislavav100slovach.sk.
Ako je to s autorskými a publikačnými právami na odoslané texty?
Účasťou v súťaži súhlasí automaticky každý autor / autorka s právom upravovať, publikovať a šíriť súťažné texty. So samotnou účasťou v súťaži sa nespája žiadna finančná, ani nefinančná kompenzácia.

Kontakt

Adresa pre zasielanie príspevkov:

OZ BRAK
Tilgnerova 11
84104 Bratislava

V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať prostredníctvom mailu, alebo sociálnych sietí: